Νέα

Επανάληψη τακτικής συνέλευσης (και εκλογές 2022) λόγω μη απαρτίας

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μη απαρτίας των μελών στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 19-6-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον τόπο Θέατρο  Πειραιώς 131, Πειραιώς 131 Αθήνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας, στις 26-6-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον τόπο Θέατρο Πειραιώς131,Αθήνα θα λάβει χώρα επαναληπτική Συνέλευση των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού μας, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Σημειώνεται ότι στην Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα μέλη που ευρίσκονται ταμειακώς εν τάξει ως και στις αρχαιρεσίες ενώ στις αρχαιρεσίες συμμετέχουν μόνο τα ‘’τακτικά’’ μέλη που ευρίσκονται ταμειακώς εν τάξει, ως και στις αρχαιρεσίες.
Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή για 3 ώρες: 11:00 – 14:00.
Η παρούσα γνωστοποιείται στα μέλη στις ηλεκτρονικές τους Διευθύνσεις, κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό μας και θα τοιχοκολληθεί και στα γραφεία του Σωματείου μας Αθήνα, 19-6-2022
(Πληροφορίες Δευτέρα-Παρασκευή 18:30-20:30)

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Γραμματέας
Τα μέλη