Για την διαδικασία αίτησης μέλους για τον ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α.

1. Κατεβάστε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.
2. Συμπληρώστε και τις 2 υπογεγραμμένες με γνήσιο υπογραφής
3. Επισυνάψτε το βιογραφικο σας σημείωμα ,την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση και μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου στην φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

Max. file size: 25 MB.
Συμφωνώ με του όρους χρήσης(Required)