Το 2017 έπειτα από μεγάλη προσπάθεια στον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας δημιουργήθηκε ο ΠΑ.ΣΥ.ΣΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος Συνοδών Ασφαλείας) με διακριτικό τίτλο  H.B.A. (Hellenic Bodyguards Association ).
Ο σύλλογος έχει έδρα την Γλυφάδα στην οδό Δημητρίου Γούναρη 78,
τηλέφωνο 2112120554, αριθμό μητρώου 31713 και αριθμό διαταγής αναγνώρισης 275/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου αποτέλεσε και συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος του επαγγελματία συνοδού ασφαλείας και ο θεσμικός και νομικός καθορισμός πλαισίων λειτουργίας του.

Ο ΠΑ.ΣΥ.Σ.Α έχει πετύχει να δημιουργήσει κρατική πιστοποίηση επαγγελματικής ιδιότητας “Συνοδός VIP” με εξετάσεις μέσω της Eurocert που έχει διαπιστευθεί απο το Ε.ΣΥ.Δ.  με ισχύ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  φορέα που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τους επαγγελματίες συνοδούς ασφαλείας.

Στηριζόμενοι στην νομική γνώση (Δικηγορικό Γραφείο Γκούσκος Διονύσιος & Συνεργάτες) ,  τους εργασιακούς κανόνες , την επαγγελματική εμπειρία , την ομαδική εργασία , τη συνεργασία των κρατικών φορέων και την συμπόρευση μας με τους καλύτερους εκπαιδευτές στην Ελλάδα όπως και άλλους καταξιωμένους στο χώρο της ασφάλειας ,γίνεται το έργο μας πιο εύκολο σε θεωρητικό επίπεδο.

Ο σύλλογος συμμετέχει ενεργά δίπλα στους επαγγελματίες συνοδούς ασφαλείας του ιδιωτικού τομέα , γνωρίζοντας τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Στηρίζουμε μέσα από τη δράση μας με συνέδρια,εκπαιδεύσεις και ενημέρωση από καταξιωμένους ομιλητές ή εκπαιδευτές, ΔΩΡΕΑΝ και αρκετές φορές με μεγάλη έκπτωση στους επαγγελματίες συνοδούς ασφαλείας από πιστοποιημένους εκπαιδευτές απο τον ΕΟΠΠΕΠ και άλλους κρατικά αναγνωρισμένους φορείς στην Ελλάδα και ανάλογα στο εξωτερικό, και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη των νέων που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμά μας στην αγορά εργασίας .

Για την επίτευξη σημαντικών σκοπών όπως της πιστοποίησης επαγγελματικής ιδιότητας, ευχαριστούμε τους επιστημονικούς μας συνεργάτες  Dr.Σπυρίδων Μιχαήλ Κυριακάκης  και Dr.Εμμανουήλ Σκουλάς.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας , γιατί χωρίς την παρουσία και την στήριξη τους τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό.

Επίσης ευχαριστούμε και τους Επιχειρηματίες Ομίλων και όχι μόνο που μας στηρίζουν έμπρακτα στην προσπάθεια αυτή.